Tel: (038) 453 13 37 E-mail: info@kemerink.nl

Erkend leerbedrijf

De Wet educatie en beroepsonderwijs verplicht mbo-studenten het praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen bij een erkend leerbedrijf. Dit noemen we de beroepspraktijkvorming (bpv).

Kemerink voet en beweging is een erkend leerbedrijf. Hiermee voldoen we aan de volgende voorwaarden:

  • We bieden de student een goede en veilige werkplek die aansluit bij zijn opleiding. Daar oefent de student het beroep uit waarvoor hij in opleiding is, met de werkprocessen en werkzaamheden die daarbij horen.
  • We stellen een praktijkopleider aan die de eisen van de opleiding kent en in staat is de student op de werkvloer op te leiden en te coachen. We maken tijd, ruimte en middelen vrij om de praktijkopleider zijn taak te laten uitvoeren.
  • We werken samen met de school en verstrekken de benodigde informatie.

Coronavirus, wat betekent dat voor u? Zie de meest actuele informatie onder nieuws. Wilt u svp een mondkapje dragen bij een bezoek aan onze praktijk?