Wilt u de regels van de Rijksoverheid.nl naleven bij een bezoek aan onze praktijk?

Wilt u de regels van de Rijksoverheid.nl naleven bij een bezoek aan onze praktijk?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De verandering van het klimaat en de druk op het milieu zijn thema’s die ons aangaan. Wij gaan in de komende jaren, samen met de leden van Voetcentraal, een bijdrage leveren aan het Nederlandse klimaatakkoord door verduurzaming van ons bedrijfspand, de verduurzaming van de productie van de orthopedische voorzieningen en overige voetzorg en de verduurzaming van bedrijfsprocessen. Daarmee willen wij op het verbruik van elektriciteit, gas, water, grondstoffen en materialen besparen. Ook zorg op afstand wordt verder ingevoerd om de belasting voor de mens en het milieu nog meer te reduceren.

Verduurzaming van ons bedrijfspand

Wij hebben zonnepanelen op het dak geïnstalleerd, daar waar het mogelijk is de isolatie van muren en het glas verbeterd, en hebben de verlichting in ons bedrijf energiezuiniger gemaakt.

Verduurzaming van de productie

Bij de inkoop van machines, grondstoffen, producten en diensten wordt gelet op de impact voor mens en milieu. Binnen Voetcentraal worden ook apparaten ingekocht voor gezamenlijk gebruik, zodat de milieubelasting minder is en de apparaten zo efficiënt mogelijk worden gebruikt. Ook wordt gezamenlijk onderzoek gedaan naar product- en materiaalinnovaties die onze voetzorg verduurzamen en verbeteren.

Verduurzaming van bedrijfsprocessen

Wij passen in ons bedrijf al jaren stepped care toe, de eenvoudigste interventie die past bij de aandoening of de klachten van de cliënt. Hiermee worden energie, grondstoffen en materialen bespaard.

Daarnaast worden in ons bedrijf, dicht bij de cliënten, orthopedische voorzieningen geproduceerd, dus zonder transport van de voorzieningen. De reparaties aan orthopedische schoenen worden uitgevoerd zodat de schoenen een langere levensduur hebben. Automatisering en digitalisering worden ingezet om de bedrijfsprocessen en cliëntenzorg te verbeteren en toe te werken naar volledig papierloos werken. Onze medewerkers zijn hiervoor opgeleid.

Door een actief beleid ‘Leren werken zonder verspillingen’ te voeren, willen wij verspilling van zorggelden en materialen voorkomen.

Zorg op afstand

Door zorg op afstand wordt door onze cliënten minder gereisd. Wij volgen innovaties over zorg op afstand op de voet en participeren in de mogelijkheden.

Wij stimuleren de medewerkers om in het verduurzamingsproces ideeën aan te dragen en om verstandig met de schaarse middelen om te gaan. Zo leveren wij een bijdrage om in de komende jaren onze voetzorg te verduurzamen en toekomstbestendig te maken.

Green deal

Het doel van de Green Deal Samen werken aan duurzame zorg is de realisatie van een onomkeerbare transformatie naar zorg met minimale impact op klimaat, milieu en leefomgeving. Met het ondertekenen van de Green Deal Samen werken aan duurzame zorg committeert bovenstaande organisatie zich aan de afspraken ten behoeve van dit doel. De Green Deal Samen werken aan duurzame zorg loopt tot en met 2026.

 

Je zoekt een werkomgeving waarin je je niet alleen in de diepte maar ook in de volle breedte kunt ontwikkelen. Wij bieden je een inspirerende plek waar je de kans krijgt om samen te werken aan optimaal voet- en bewegingscomfort van de klant.

Wil je meebouwen en geloof je in onze integrale aanpak? Dan nodigen we je uit om te solliciteren. Stuur je motivatie en een CV naar pberg@kemerink.nl of ter attentie van Peter van den Berg naar Kemerink voet & beweging, Radewijnsstraat 8, 8022 BG Zwolle of telefonisch op nummer 038-4531337.